Srijeda, 1. veljače 2023.

FOTO Općina Veliki Bukovec osigurala pomoć mladim obiteljima za rekonstrukciju stambenog prostora

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik te da je jedan od bračnih partnera mlađi od 40 godina života

Preporučujemo

Izvještaj o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci ove godine bio je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održane u utorak.

U prvoj polovici 2021. godine, moglo se čuti, prihodi su bili 3,6 milijuna kuna, a rashodi 2,6 milijuna te je ostvaren višak od milijun kuna, koji će se utrošiti za podmirenje tekućih izdataka proračuna Općine Veliki Bukovec u 2021. godini.

Članovi Općinskog vijeća Velikog Bukovca prihvatili su i izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu.

Među ostalim, u izvješću je navedeno da je završen projekt modernizacije centra naselja u Velikom Bukovcu, dok su projekti izgradnje rotora na raskrižju Dravske i Kolarove ulice u Velikom Bukovcu, rekonstrukcije raskrižja Dravske i Ulice Franje Sovića u Velikom Bukovcu, izgradnje rotora na raskrižju ŽC 2076 i LC 25100 u Dubovici te rekonstrukcije mosta preko rijeke Plitvice u naselju Dubovica u planu nabave za 2021. godinu.

Sjednica Općinskog vijeća Veliki Bukovec
Sjednica Općinskog vijeća Veliki Bukovec // Foto: Općina Veliki Bukovec

Prihvaćene su i izmjene i dopune Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu.

Njime je predviđena financijska pomoć, odnosno subvencija u svrhu poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora stambenog objekta na području Općine Veliki Bukovec, a podrazumijevaju dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg stambenog objekta, odnosno izvedbu građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini u svrhu njezine obnove.

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik te da je jedan od bračnih partnera mlađi od 40 godina života.

– Podnositelj zahtjeva koji ulaže u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na području Općine Veliki Bukovec može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta u 2021. godini na ime subvencije cijene materijala i radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji i sanaciji stambenog prostora te ostalim radovima u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Temeljem ove mjere subvencija se može ostvariti do iznosa od 50 posto ukupne vrijednosti radova, a maksimalno do iznosa 8000 kuna za nabavljeni materijal, odnosno izvedene radove – pojasnio je načelnik Općine Veliki Bukovec Franjo Vrbanić.

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim partnerom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju je kupovinu primio financijsku pomoć odnosno subvenciju u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije.

Sjednica Općinskog vijeća Veliki Bukovec Sjednica Općinskog vijeća Veliki Bukovec Sjednica Općinskog vijeća Veliki Bukovec Sjednica Općinskog vijeća Veliki Bukovec

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti