Srijeda, 1. veljače 2023.

HZJZ objavio detaljne upute za kafiće, restorane i sportske dvorane

Tijekom boravka u zatvorenom prostoru svi moraju nositi masku i obavijest o toj obavezi mora biti jasno istaknuta na ulasku u objekt

Preporučujemo

Od 1. ožujka su na snazi nove epidemiološke mjere kojima je dozvoljen rad kafića i restorana, ali samo na otvorenom.

Također, novim epidemiološkim mjerama dozvoljeni su treninzi u sportskim dvoranama.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio detaljne preporuke kojih se treba pridržavati, a koje možete pročitati u nastavku članka.

Ugostiteljski objekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je dozvoljena priprema, dostava i usluživanje na otvorenim terasama i drugim otvorenim prostorima za usluživanje hrane, pića, napitaka i slastica isto mogu obavljati uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera fizičke udaljenosti samo uz poštivanje ovih uputa:

 • Zabranjeno je usluživanje jela, pića i napitaka u samom objektu
 • Ako se radi o isporuci (preuzimanju ili dostavi) hrane, pića, napitaka i slastica za van, naručitelj preuzima kupljeno na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta. Prilikom čekanja u redu za isporuku, posjetitelji moraju nositi maske za lice
 • Najvažnija mjera na terasama je osiguranje adekvatnog razmaka među gostima koji nisu iz istog kućanstva. Stolovi i stolci moraju biti razmješteni tako da kada ljudi sjede za stolom, bude minimalno 1.5 metra razmaka od svakog stolca za stolom kao i do bilo kojeg stolca koji pripada drugom stolu. Razmak između stolova treba biti minimalno 3
  metra
 • Ovisno o veličini terase, stolova i stolaca, izračunava se najveći broj korisnika koje mogu istovremeno biti na terasi, a obavijest o najvećem dopuštenom broju posjetitelja treba biti vidljivo istaknuta svima na uvid. Vlasnici objekata su odgovorni za kontrolirano punjenje terasa
 • Ako terase imaju pregrade i zidove od pleksiglasa, plastike ili stakla, iste se trebaju ukloniti ili otvoriti tako da prostor terase bude otvoren. Otvorenom terasom smatra se i
  terasa koja ima krov i otvoreno više od polovice pripadajućih stijena
 • Na ulasku u terasu treba biti dostupno dezinfekcijsko sredstvo s istaknutom obaviješću o tome da je obavezno dezinficirati ruke pri dolasku
 • Gosti smiju ulaziti u zatvoreni prostor objekta samo radi korištenja toaleta. Tijekom boravka u zatvorenom prostoru svi moraju nositi masku i obavijest o toj obavezi mora
  biti jasno istaknuta na ulasku u objekt
 • Na objekte se moraju staviti obavijesti o najvećem dopuštenom broju posjetitelja, obvezi držanja razmaka i korištenju maski. Nužno je osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasne upute o tome stave na sve ulaze i vidljiva mjesta
 • Preporučuje se da izvori buke ugostiteljskih objekata ne prelaze 50 dBA
 • Nastupi muzičara kao i nastupi DJ-a nisu dopušteni

Preporuka za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima odnose se na provedbu mjera prilikom treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti u
zatvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa radi zaštite korisnika i
djelatnika objekta te drugih suradnika.

Primjenjuju se na fitness centre, rekreacijske centre i športsko-rekreacijske centre, uključujući teretane i sve vrste zatvorenih športskih objekata (dvorane, montažne objekte, streljane, kuglane i slično) kojima nije obustavljen rad odlukama nacionalnog Stožera civilne zaštite.

 • Treninzi i športsko-rekreativne aktivnosti mogu se održavati u zatvorenim športskim objektima koji mogu udovoljiti posebnim tehničkim i sigurnosnim uvjetima za provedbu aktivnosti: treba osigurati najmanje 20 m2 bruto površine po osobi. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za trening ili športsko-rekreativnu aktivnost i o tome se na ulazu u objekt mora istaknuti odgovarajuća obavijest. Korisnici upotrebljavaju samo vlastiti ručnike, tuševi, svlačionice nisu u uporabi
 • Dezinfekcija ruku. Na ulazima u prostore športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko rekreativnih aktivnosti nužno je imati na raspolaganju postavljene dozatore s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladnog za korištenje na koži
 • Dezinfekcija opreme. Na svakih 50 m2 prostora potrebno je postaviti najmanje jedan prenosivi dezinficijens za opremu i rekvizite
 • Odlaganje otpada. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima
 • Fizička udaljenost na recepciji. Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu)
 • Evidencija. Za svaki trening i organiziranu športsko-rekreativnu aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja treninga ili aktivnosti, u evidenciji se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska trenera, instruktora, voditelja, športaša, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove
 • Raspored. Treninzi odnosno športsko-rekreativne aktivnosti smiju biti održane samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima, odnosno korisnicima i trenerima, instruktorima ili voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu
 • Plan i prioriteti. Ako za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti športski objekt koristi više
  korisnika, prioritete de odrediti korisnik, zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom
 • Aktivnosti na otvorenom. Preporučuje se i za športove i aktivnosti koje se uobičajeno odvijaju u zatvorenim športskim objektima da se treninzi i športsko-rekreativne aktivnost što je više moguće održavaju na otvorenom prostoru. U slučaju provedbe aktivnosti na otvorenome, maksimalan dopušteni broj osoba je 40, pri čemu razmak među njima mora biti najmanje 1 ,5 m. Kada god je to moguće, preporučuje se da se intenzivnije aktivnosti provode na otvorenom prostoru

Više pročitajte ovdje.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti