Nedjelja, 16. svibnja 2021.

Karla Lulić nova je predsjednica koprivničkog Kulturnog vijeća

Okupljani članovi raspravljali su i o trenutnoj situaciji koja pogađa kulturni sektor te  budućim planovima provedbe kulturnih djelatnosti

Preporučujemo

U četvrtak, 22. listopada, održana je sjednica koprivničkog Kulturnog vijeća koju je sazvala Helena Kušenić, zamjenica predsjednika Kulturnog vijeća.

U Vijeću je došlo do izmjene u članstvu, naime umjesto Dragane Pandže novi član je Mario Periša, a s obzirom na to da je Dragana bila predsjednica prisutni članovi birali su novog predsjednika.

Jednoglasno je odlučeno da će funkciju nove predsjednice preuzeti Karla Lulić.

Tako trenutno Kulturno vijeće djeluje u sastavu: Karla Lulić, predsjednica, Helena Kušenić, zamjenica predsjednice i članovi Gordana Špoljar Andrašić, Dalibor Grubačević i Mario Periša.

Okupljani članovi raspravljali su i o trenutnoj situaciji koja pogađa kulturni sektor te  budućim planovima provedbe kulturnih djelatnosti u 2021.

Najnovije objave