Četvrtak, 28. rujna 2023.

Koprivnički gradski vijećnici podržali izvansudsku nagodbu s državom

Radi se o povratu ukupnog potraživanja Grada Koprivnice u iznosu od 5.485.175,45 kuna, umanjeno za iznos glavnice od 532.410,59 kuna te iznosi 4.952.764,86 kuna, bez pripadajućih kamata i troškova

- Advertisement -

U utorak je održana online 28. (tematska) sjednica koprivničkog Gradskog vijeća.

Vijećnici su većinom glasova (18 za i jedan protiv, a dvoje vijećnika nije bilo prisutno), prihvatili donošenje odluke o odobravanju sklapanja izvansudske nagodbe u parničnim predmetima pokrenutim radi isplate sufinanciranja troškova najamnine za izgradnju školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva na koprivničkom području.

Radi se o povratu ukupnog potraživanja Grada Koprivnice u iznosu od 5.485.175,45 kuna, umanjeno za iznos glavnice od 532.410,59 kuna te iznosi 4.952.764,86 kuna, bez pripadajućih kamata i troškova.

- Advertisement -

Izvansudskom nagodbom Grad Koprivnica odriče se zakonskih zateznih kamata u parničnim sporovima te je Gradsko vijeće suglasno s otpisom pripadajućih zakonskih zateznih kamata i troškova parničkog postupka.

Sklapanjem ove nagodbe te ispunjenjem iste smatra se da Hrvatska, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nema daljnjih nepodmirenih ili spornih dugovanja prema Gradu Koprivnica po osnovi obveza nastalih temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova najamnine za školsku građevinu izgrađenu, koja je izgrađena po modelu javno-privatnog partnerstva te sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za građevinu Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici, koja je izgrađena po modelu javno-privatnog partnerstva, radi koje je vođen parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru i Trgovačkim sudom u Varaždinu.

Sklapanjem ove nagodbe te ispunjenjem iste smatra se da Grad Koprivnica nema daljnjih potraživanja prema Hrvatskoj, Ministarstvu znanosti i obrazovanja po osnovi obveza nastalih temeljem sporazuma o sufinanciranju troškova najamnina za građevinu Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici izgrađenoj po modelu javno-privatnog partnerstva, radi koje je vođen parnični postupak pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru i Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Naime, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija su zajednički pokušali mirnim putem riješiti pitanje obveze Hrvatsk, da u dijelu od 55% sufinancira troškove mjesečnih najamnina za građevinu Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici, temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova najamnine za građevinu Gimnazije i sportske dvorane u Koprivnici izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva od 29. svibnja 2013. godine, sve u cilju izbjegavanja nepotrebnih troškova vođenja parničnih postupaka i dodatne obveze plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Potrebno je dodatno istaknuti kako su, u cilju izbjegavanja dodatnih troškova, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija, sve pravno relevantne radnje tijekom cijelog izvansudskog i sudskog postupka, poduzimale isključivo putem gradske i županijske pravne službe, temeljem odgovarajućih punomoći gradonačelnika i župana.

- Advertisement -

Kako Hrvatska nije bila spremna na mirno rješavanje spora, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija su zajednički pokrenuli parničke postupke u cilju zaštite zakonskih i ugovornih prava i interesa, istaknuli su iz koprivničke gradske uprave.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti