Srijeda, 24. srpnja 2024.

Koprivničko-križevačka županija priprema projekt za izradu županijskog socijalnog plana

Opći cilj je doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

- Oglas -

Projektni tim Koprivničko-križevačke županije počinje s pripremama projekta koji će se prijaviti na poziv ‘Izrada županijskih socijalnih planova’. Poziv je raspisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projektni tim čine predstavnici županijskog Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti te predstavnici PORE Regionalne razvojne agencije koja pruža stručnu i tehničku pomoć u pripremi, a kasnije i u provedbi projekta, doznaje se u županijskoj upravi.

Sastanku je nazočio i zamjenik župana Ratimir Ljubić koji je naglasio važnost ovog strateškog dokumenta za Koprivničko-križevačku županiju.

- Oglas -

”Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga će se pružiti podrška županijama u izradi županijskih socijalnih planova, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb”, napominju u Županiji.

Opći cilj je doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi su pružanje podrške jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova te osnaživanje stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po županiji je 30.000 eura, a najviši 70.000 eura za Koprivničko-križevačku županiju.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti