Subota, 2. prosinca 2023.

Koprivničko-križevačka Županijska skupština usvojila proračun u iznosu od 87 milijuna eura

Klub SDP-a-HSLS-a na Proračun je podnio četiri amandmana, no oni su odbačeni većinskom odlukom članova

- Advertisement -

U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici u ponedjeljak je održana 15. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 13 točaka dnevnog reda. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Damir Felak, a prisustvovali su joj župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Prva točka Dnevnog reda bilo je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, a obrazloženje je dao župan Darko Koren, istaknuvši kako je riječ o najvažnijem dokumentu koji se odnosi na djelovanje Županijske uprave. Pojasnio je kako su prihodi i primici planirani su u iznosu od 82,6 milijuna eura, što je u odnosu na 2023. godinu za 28 posto manje. Razlog tome je što s 1.1.2024. godine Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ prelazi u upravljanje države koja nad njom stječe osnivačka prava, što znači da bolnica više neće biti proračunski korisnik Županije.

U projekcijama za 2025. i 2026. planirani su prihodi i primitci u iznosu od 87 milijuna eura, za 2025. godinu, i 90 milijuna eura za 2026 godinu. Uz planirane prihode i primitke, Višegodišnjim planom uravnoteženja planira se korištenje planiranog viška od gotovo 10 milijuna eura u sljedeće tri godine prema određenoj dinamici, kako bi se u tom razdoblju proračun sveo na razinu koja pokriva rashode s prihodima.

- Advertisement -

Župan je u obrazlaganju proračuna pojasnio i za koje su projekte planirana sredstva pomoći, primjerice sufinanciranje prijevoza učenika srednjih i osnovnih škola, najam Gimnazije Fran Galović Koprivnica, županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika, projekt RCGO Piškornica, troškove preuzetih zaposlenika i namještenika Ureda državne uprave u KKŽ, projekt dvorca INKEY i podizanje energetske učinkovitosti školskih objekata. Sredstva za projekte temeljem prijenosa EU sredstava iznose 5,6 milijuna eura, a nastavak su projekata Školska shema, Prilika za sve 6, ERASMUS-a te ostalih projekata, poput druge faze Centra kompetentnosti KKŽ – Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu.

Dobra atmosfera na sjednici Županijske skupštine // Foto: kckzz.hr

Među najvažnijim planovima za sljedeću godinu, prema upravnim odjelima, župan je izdvojio javno linijski prijevoz putnika, kapitalna investicije u gospodarstvu, ulaganja u projekt revitalizacija dvorca Ineky, projekte distribucijskih centara, rekonstrukciju i izgradnju zgrade Doma zdravlja u Križevcima, ulaganja u županijski Zavod za hitnu medicinu, sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije – pri čemu će se ta usluga proširiti i na osobe koje su smještene u domovima izvan područja naše županije, projekti u obrazovanju – prijevoz učenika, stipendije, Školska shema, pomoćnici u nastavi, centri izvrsnosti, podizanje energetske učinkovitosti školskih objekata, projektiranje nove zgrade Srednje škole, projekt Učeničkog doma Koprivnica, rekonstrukciju i dogradnju školskih objekata, druga faza projekta CEKOM i još brojni drugi projekti. Župan je zaključio kako se nastavlja sa stvaranjem još boljih uvjeta za kvalitetan život stanovnika Koprivničko-križevačke županije.

Klub SDP-a-HSLS-a na Proračun je podnio četiri amandmana, no oni su odbačeni većinskom odlukom članova Skupštine.

Proračun za 2024. godinu u iznosu od nešto više od 87 milijuna kuna usvojen je većinom glasova, kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu, a usvojeni su i Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu.

Financijski plan Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke za 2024. godinu predstavio je ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić, a članovi su zatim usvojili Zaključak o davanju suglasnosti na Plan, kao i Odluku o sufinanciranju troškova smještaja osobama smještenim u domovima za starije i nemoćne osobe sa sjedištem izvan područja Koprivničko-križevačke županije.

- Advertisement -

Svrha sufinanciranja smještaja je pomoći građanima i članovima njihovih obitelji u podmirenju troškova zbrinjavanja do pronalaženja smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe na području županije, a takvu pomoć mogu ostvariti starije i nemoćne osobe koje:

– imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije najmanje 5 godina,
– su smještene u domovima sa statusom ustanove, obiteljskim domovima te domovima pravnih osoba i obrtnika koji imaju licencu za rad, a sjedište imaju ili usluge pružaju izvan područja Koprivničko-križevačke županije, odnosno na ostalom području Republike Hrvatske,
– nemaju prosječnu mirovinu višu od cenzusa određenog posebnim aktom.

Novčanu pomoć ne mogu ostvariti korisnici smještaja koji novčanu pomoć ostvaruju od strane nadležnog ministarstva, zavoda za socijalni rad ili po nekoj drugoj osnovi te koji su smješteni u županijske ili domove koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava. Također, pomoć korisniku će se obustaviti ukoliko u roku godine dana od odobravanja pomoći ne postane korisnik doma sa sjedištem i uslugama na području Koprivničko-križevačke županije.

Članovi su usvojili i Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije, Plan djelovanja Koprivničko-križevačke županije u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu te Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu.

Na dnevnom redu bila je i Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja cijevi distributivnog visokotlačnog (NT) plinovoda i njegovog održavanja na nekretnini kčbr. 1257/33, zk.ul. 10570, K.O. Koprivnica, kao i Izvještaj o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s prijedlogom Zaključka, što su članovi usvojili.

Točku donošenja Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije obrazložio je predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Stjepan Peršin te pojasnio kako je nova članica Etičkog povjerenstva, umjesto Darka Markića koji je stavio mandat u mirovanje, njegova zamjenica Sanja Horvat. Članovi su točku podržali.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova Skupštine, a predsjednik Felak zahvalio je svima na konstruktivnim raspravama.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti