Srijeda, 8. prosinca 2021.

Kuća osmijeha riješit će stambeno pitanje udomljene djece nakon navršenih 18 godina

Planirana je i adekvatna stručna pomoć udomiteljima i mentorima kroz razne edukacije te psihoedukativna podrška udomljenoj djeci i mladima

Preporučujemo

U prostoru Centra za socijalnu skrb Đurđevac održana je prva supervizija za udomitelje u sklopu projekta Kuća osmijeha.

Prvi susret je posvećen upoznavanju članova grupe, supervizanata međusobno i sa supervizorom, definiranju ciljeva supervizije i očekivanja supervizanata, provjeri dosadašnjih iskustava sa supervizijom i ugovaranju supervizijskog rada.

Supervizanti su članovi udruge udomitelja Osmijeh koji su u sklopu uvodnih aktivnosti obradili teme poput teškoća u skrbi o djeci koja su kod njih na smještaju, nesklada očekivanja uspješnosti kod djece između udomitelja i djece, nezainteresiranosti za školovanje kod djece, nedostatka sankcija i posljedica neprihvatljivih ponašanja djece, teškoća u skrbi o adolescentima, primjerenih i efikasnih odgojnih postupaka.

Na kraju susreta supervizanti su popunili evaluacijski upitnik.

– Ovaj događaj jedna je od aktivnosti projekta UP.02.2.2.06.0116 Kuća osmijeha koji je ugovoren unutar natječaja ‘Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I’ u sklopu Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.’ iz Europskog socijalnog fonda. Provodi ga Đurđevac u suradnji s partnerima Udrugom udomitelja za djecu Osmijeh i Centrom za socijalnu skrb Đurđevac – istaknuli su iz udruge udomitelja za djecu Osmijeh.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.175.081,44 kuna te je 100% financiran od strane Europske unije.

Projektom će se opremiti stambeni prostor u kojem će biti smješteni mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon navršenih 18 godina izlaze iz sustava udomiteljstva, a planirana je i adekvatna stručna pomoć udomiteljima i mentorima kroz razne edukacije te psihoedukativna podrška udomljenoj djeci i mladima koji izlaze iz sustava skrbi.

Najnovije objave