Subota, 28. svibnja 2022.

Načelnik Franjo Vrbanić: Općina Veliki Bukovec i dalje će novčano pomagati djecu, učenike i studente

Općina će isplatiti i jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna redovnim i izvanrednim studentima koji nisu zaposleni u 2020

Preporučujemo

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec održanoj u ponedjeljak, bilo je riječi o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Veliki Bukovec za prvih šest mjeseci 2020.

U tom je razdoblju Općina ostvarila prihode i primitke u iznosu od 1.862.000 kuna, a rashode u iznosu od 1.426.000 kuna, što uz višak iz prethodnih godina dovodi do ukupnog viška od 462.000 kuna.

Donijeta je odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći roditeljima djece rođene u 2020. godini s prebivalištem na području općine Veliki Bukovec. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.500 kuna imaju roditelji, samohrani roditelj i skrbnik djeteta s prebivalištem na području općine, uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema općini.

“Općina Veliki Bukovec podmirit će troškove prijevoza učenika s područja općine, naselja Kapela Podravska i Dubovica, polaznika Osnovne škole Veliki Bukovec u školskoj godini 2020./2021. u iznosu od 5 kuna dnevno po učeniku. Osim toga, Općina će sufinancirati i školsku prehranu učenika s područja općine Veliki Bukovec u školskoj godini 2020./2021. u iznosu od 40 kuna po učeniku mjesečno. I to je nastavak novčane pomoći roditeljima učenika, ali nastavljamo pomagati i studentima”, istaknuo je načelnik Franjo Vrbanić.

Općina će isplatiti i jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna redovnim i izvanrednim studentima koji nisu zaposleni u 2020.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju redovni studenti i izvanredni studenti koji nisu zaposleni, koji su upisani u akademsku godinu 2020./2021., pod uvjetom da imaju prebivalište na području općine Veliki Bukovec i da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec.

Na sjednici Vijeća donijeta je odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja na području općine Veliki Bukovec, a sufinanciranje iznosi 100 kuna po jednoj osjemenjenoj kravi te po jednoj osjemenjenoj krmači.

Korisnici usluge mogu iskoristiti subvenciju jednom godišnje po svakoj osnovi sufinanciranja uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište odnosno boravište na području Općine i nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliki Bukovec.

Usluga umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja realizirat će se putem ovlaštenih veterinarskih ambulanti ili veterinarskih stanica za umjetno osjemenjivanje.

- Advertisement -

Najnovije objave