Petak, 24. ožujka 2023.

Obavijest mještanima s područja općine Molve vezana za odvoz granja

Odvoz granja je besplatan, a potrebno ga je odložiti do 7 sati

Preporučujemo

Obavještavaju se mještani Općine Molve da je u srijedu, 23. ožujka, organiziran proljetni odvoz granja.

Granje od proljetne rezidbe voćaka možete ostaviti na tri lokacije:

  • Molve – na kč.br. 1310, k.o. Molve, Ulica braće Novakovića (pokraj reciklažnog dvorišta i hale Poler)
  • Repaš – na kč.br. 2184/11, k.o. Ždala (na zemljištu kraj groblja pokraj društvenog doma)
  • Molve Grede – na kč.br. 6689/1, 6680/2 (iza dječjeg igrališta, pokraj vage)

“Odvoz granja je besplatan, a potrebno ga je odložiti do 7 sati. Molimo mještane da se pridržavaju određenog termina”, istaknuli su iz Općine Molve.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti