Nedjelja, 25. rujna 2022.

Općina Koprivnički Ivanec financira rušenje dotrajalih i zapuštenih objekata

Provođenje predmetnog javnog natječaja predstavlja jedan veliki korak prema ljepšem izgledu naše općine, istaknuli su iz Općine Koprivnički Ivanec

Preporučujemo

Završena provedba javnog natječaja za (su)financiranje rušenja dotrajalih i zapuštenih stambenih te popratnih gospodarskih objekata na području općine Koprivnički Ivanec, a u sklopu kojeg su srušena tri privatna stambena objekta zajedno sa popratnim gospodarskim objektima.

Riječ je o objektima u Koprivničkoj 68 i Vinogradskoj 1 u Koprivničkom Ivancu te o objektu u Jelačićevoj 10 u Kunovcu.

Rušenje dotrajalih objekata na području Koprivničkog Ivanca
Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Rušenje navedenih objekata koje je Općina koprivnički Ivanec financirala u cijelosti iznosilo je 58.750 kuna s PDV-om.

Radove na rušenju izvodio je obrt za zemljane radove, građevinarstvo i usluge iz Kunovca ISKOPI TOMEK, a stručni nadzor nad rušenjem obavljao je koprivnički ured ovlaštenog inženjera građevinarstva IGOR KOLAR.

Rušenje dotrajalih objekata na području Koprivničkog Ivanca
Foto: Općina Koprivnički Ivanec

“Provođenje predmetnog javnog natječaja predstavlja jedan veliki korak prema ljepšem izgledu naše općine, ali i prema povećanju cjelokupnog društvenog standarda”, istaknuli su iz Općine Koprivnički Ivanec.

Objava drugog javnog natječaja ovakvog tipa, a na koji se mogu prijaviti sve zainteresirane pravne i fizičke osobe čiji objekti su smješteni na području općine Koprivnički Ivanec bez obzira na prebivalište vlasnika nekretnine, u planu je još jednom tijekom 2022.

Rušenje dotrajalih objekata na području Koprivničkog Ivanca
Foto: Općina Koprivnički Ivanec
- Advertisement -

Najnovije objave