Srijeda, 1. prosinca 2021.

Općina Molve objavila javnu nabavu, traže nekog tko će biti dimnjačar u selu

Rok za dostavu ponuda je do 18.10.2021. godine do 9 sati

Preporučujemo

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je dokumentacija za nadmetanje za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine Molve.

Najnovije objave