Subota, 25. ožujka 2023.

Općinsko vijeće Općine Kalinovac donijelo važnu odluku vezanu za komunalni otpad

Donesena je odluka kojom se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Kalinovac povjerava trgovačkom društvu Drava Kom iz Virja

Preporučujemo

Općinsko vijeće Općine Kalinovac održalo je u utorak, 26. travnja, osmu sjednicu na kojoj je donesen godišnji obračun proračuna Općine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. te odluka o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna Općine za 2021.

Također, donesena je odluka kojom se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Kalinovac povjerava trgovačkom društvu Drava Kom iz Virja.

Početkom ožujka trgovačko društvo Komunalne usluge Đurđevac dostavilo je načelniku Općine Kalinovac prijedlog novog cjenika za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području općine radi davanja suglasnosti na isti, a cjenik bi u primjeni bio od 1. travnja 2022.

“Kako dosadašnje cijene zbrinjavanja otpada nisu dostatne za pokrivanje troškova koje imamo i koje ćemo imati na odlagalištu, bilo je nužno pripremiti novi cjenik. Kako bi ekonomski bili učinkoviti, uključujući sve naprijed navedene troškove, predlažemo podići cijenu odvoza i zbrinjavanja otpada i to za kategoriju kućanstvo za komunalni otpad cijena bi se uvećala za 74 posto (53,20 kuna, nova 92,60 kuna), a za kategoriju korisnika koje nije kućanstvo za 75 posto (stara cijena 81,20 kuna, nova 142,32 kuna)”, navedeno je u prijedlogu novog cjenika.

Kako su cijene znatno i neopravdano povećane, a ponajviše što nisu izjednačene s cijenama za stanovnike Đurđevca i prigradskih naselja, gdje đurđevačke Komunalne usluge obavljaju istu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, načelnik Općine Kalinovac nije izdao suglasnost na predloženi cjenik.

Sukladno odredbama tada važećeg ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Kalinovac, Komunalne usluge Đurđevac raskinule su navedeni ugovor te je na sjednici Općinskog vijeća donijeta odluka kojom će odvoz otpada vršiti Drava Kom iz Virja.

Po davanju suglasnosti općinskog načelnika na cjenik usluge sakupljanja komunalnog otpada sastavljenog od strane trgovačkog društva Drava Kom isti će biti u primjeni od 1. lipnja, a do primjene novog cjenika uslugu sakupljanja komunalnog otpada će isti obavljati prema cjeniku dosadašnjeg davatelja usluga sakupljanja komunalnog otpada.

Također, potrebno je napomenuti da će stanovnici Općine Kalinovac sortirani otpad moći odvoziti u reciklažno dvorište Općine Virje u Gajevoj ulici 199, a kod predaje otpada potrebno je da se korisnici identificiraju osobnom iskaznicom.

Reciklažnim dvorištem upravlja Drava Kom, a radno vrijeme je utorkom, četvrtkom i subotom od 8 do 12 sati.

O načinu preuzimanja otpada, vrstama otpada i druge informacije možete saznati OVDJE, a usporedbu novih cijena OVDJE.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti