Nedjelja, 25. veljače 2024.

Počeli su upisi u dječji vrtić Pčelica u Molvama

U vrtić se upisuju djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu

- Oglas -

U Dječjem vrtiću Pčelica u Molvama počeli su upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu god. 2020./2021., te će trajati sve do 29. svibnja.

U vrtić se upisuju djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu.

Pravo upisa u vrtić imaju djeca sa stalnim prebivalištem na području općine Molve.

- Oglas -

– Izuzetno, ako to dozvoljavaju smještajni kapaciteti, u vrtić se mogu upisati i djeca s područja drugih općina, kojima roditelj plaća punu ekonomsku cijenu smještaja ili im troškove smještaja sufinancira općina na području koje imaju prebivalište (odnosno plaćaju razliku između cijene smještaja koji sufinancira općina na području koje imaju prebivalište i pune ekonomske cijene) – istaknuli su iz upravnog vijeća vrtića.

Roditelji djece koja ostvare pravo upisa u općini u kojoj dijete nema prebivalište, dužni su prije sklapanja ugovora donijeti suglasnost općine gdje dijete ima prebivalište o sufinanciranju boravka njihovog djeteta u vrtiću gdje je ostvarilo pravo upisa.

Ostali detalji na: Obavijest za upis djece u Dječji vrtić “Pčelica” Molve za pedagošku godinu 2020./2021.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti