Petak, 2. lipnja 2023.

Policija poslala upozorenje: pas nije igračka, već biće za koje se treba brinuti

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika, dok su iznimke da se psi mogu kretati bez povodca...

Na području Policijske uprave varaždinske ponovno se bilježe slučajevi napada pasa na ljude i druge životinje pa iz policije skreću na pozornost vlasnicima pasa da propuštanje nadzora može rezultirati izricanjem kazni za vlasnika te ugroziti sudbinu psa.

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama grada Varaždina, propisani su uvjeti držanja pasa, izvođenje na javne površine i obveze vlasnika.

“Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika, dok su iznimke da se psi mogu kretati bez povodca, uz nadzor vlasnika na prostoru parkova za pse i na livadama i šumama ukoliko nisu dio lovišta ili užem centru grada Varaždina”, istaknuli su iz Policijske uprave varaždinske.

Također, posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posebna kategorija pasa su opasni psi, a prema pravilniku o opasnim psima, istim se smatra bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:

  • ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila
  • ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede
  • uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom
  • isto tako pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja (pit bull terijer) i njegovi križanci

Činjenicu da je pas opasan utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama ili usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim tjelesnim ozljedama.

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. Za držanje opasnog psa vlasnik mora ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom.

Nadležni veterinarski inspektor ovlašten je među ostalim, posjedniku privremeno oduzeti životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima ili koja je opasna za okolinu.

“Za pse koji su napali ljude ili druge pse, veterinarski inspektor naložit će provjeru socijalizacije. Ako se procijeni da isti nije za daljnje držanje jer je opasan za ljude i druge životinje, ili u slučaju da je došlo do ponovljenog napada, veterinarski inspektor može naložiti sukladno Zakonu o zaštiti životinja, postupak usmrćivanja psa. Takav postupak provodi se u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te zaštite imovine i tragičan je ishod za psa zbog neodgovornosti vlasnika koji su propustili pravilno odgojiti ili držati psa”, poručili su iz varaždinske policije.

Svi građani koji primijete psa koji se drži u nehumanim uvjetima, zlostavljan je ili da se slobodno kreće javnim površinama i time ugrožava građane i druge životinje, mogu kontaktirati dežurnog komunalnog redara ili Centar 112, koji će izvijestiti veterinarsku službu, odnosno policiju.

Policija o svim postupanjima u kojima su sudjelovali psi izvještava komunalnog redara ili veterinarskog inspektora kako bi mogli postupiti temeljen svojih ovlasti prema neodgovornim vlasnicima.

I poruka za kraj – pas nije igračka, već biće za koje se treba brinuti!

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti