Četvrtak, 29. veljače 2024.

Program ‘Jahanjem do osmijeha’ dobio trogodišnju potporu Ministarstva zdravstva

Prijavitelj je udruga Osmijeh, dok je projektni partner Koprivničko-križevačka županija, a ukupna vrijednost odobrenih sredstava je nešto više od 14.000 eura

- Oglas -

Uspješom suradnjom Koprivničko-križevačke županije, Udruge za terapijsko jahanje Osmijeh i PORA-e županijske Regionalne razvojne agencije program terapijskog jahanja “Jahanjem do osmijeha” dobio je trogodišnju potporu Ministarstva zdravstva.

Projekt je prijavljen na natječaj za prijavu programa udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću u 2022. godini.

Prijavitelj je udruga Osmijeh, dok je projektni partner Koprivničko-križevačka županija, a ukupna vrijednost odobrenih sredstava je nešto više od 14.000 eura.

- Oglas -

Razvojna agencija PORA pružila je stručnu pomoć u pripremi, a udruzi Osmijeh po prvi je put odobrena višegodišnja podrška ovom programu, priopćili su iz županijske uprave.

Program “Jahanjem do osmijeha” temeljna je i najvažnija aktivnost udruge Osmijeh, a obuhvaća provedbu terapijskog jahanja i škole jahanja za osobe s invaliditetom. Za svoje aktivnosti udruga ima educiran stručni kadar, terapijske konje i educirane volontere – pomoćnike u terapijskom jahanju.

Navedenim aktivnostima nastoji se podići kvaliteta života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te njihovih obitelji, ali i kvaliteta života volontera, dok je dodana vrijednost što je u lokalnoj zajednici omogućena još jedna vrsta rehabilitacije.

Kako bi se postigli zadani ciljevi i povećala kvaliteta života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, ali i njihov napredak u svladavanju jahačkih vještina, važno je napomenuti da se aktivnosti na konju ne mogu ograničiti na određeno razdoblje, već se nastoji osigurati njihova provedbu iz godine u godinu, kako bi korisnici što bolje održavali ili unaprjeđivali svoje fizičke, psihičke, socijalne i edukacijske sposobnosti, zaključili su iz županijske uprave.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti