Utorak, 31. siječnja 2023.

PROJEKT ‘UZ PORU PO POTPORU’ Europskim sredstvima iz Kohezijskog fonda financirani projekti na području unapređenja komunalnih usluga

U pripremi i provedbi su četiri projekta na području unapređenja razvoja komunalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije sveukupne vrijednosti 3,5 milijuna kuna

Preporučujemo

U okviru provedbe projekta “UZ PORU PO POTPORU”, Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima na području Koprivničko-križevačke županije. Jedan od segmenata projekata u kojima sudjeluje Razvojna agencija PORA KKŽ su i projekti iz područja komunalnih usluga.

Jedan od projekata na području unapređenja komunalnih usluga je i projekt uspostave reciklažnog dvorišta u Legradu.

Uz Poru po potporu logo

Razvojna agencija PORA KKŽ je pružala stručnu pomoć i u pripremi navedenog projekta vrijednog 1,9 milijuna kuna, dok je također sudjelovala i u njegovoj provedbi. Projekt je financiran iz Kohezijskog fonda te je proteklog tjedna završnom konferencijom obilježen i njegov formalni završetak.

U okviru projekta izgrađeno je i opremljeno reciklažno dvorište u Legradu koje omogućava prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje otpada. Uspostavom reciklažnog dvorišta u Općini Legrad povećat će se stope odvojeno prikupljenog otpada iz miješanog komunalnog otpada na minimalno 60% s ciljem ponovnog iskorištavanja odvojenih resursa.

Novoizgrađeno reciklažno dvorište u Legradu
Novoizgrađeno reciklažno dvorište u Legradu // Foto: Općina Legrad

Još jedan projekt čiji je cilj unapređenje sustava prikupljanja otpada u jedinicama lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji je i projekt “Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada” čiji je nositelj poduzeće Drava Kom d.o.o. za gospodarenje otpadom. Osnivači navedenog komunalnog poduzeća su devet jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije, a stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekta je pružila Razvojna agencija PORA KKŽ.

Novo komunalno vozilo poduzeća Drava Kom d.o.o. nabavljeno sredstvima Kohezijskog fonda
Novo komunalno vozilo poduzeća Drava Kom d.o.o. nabavljeno sredstvima Kohezijskog fonda

Ukupna vrijednost projekta je 1.084.550,00 kn, od čega bespovratna EU sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 915.917,50 kn. Glavna aktivnost projekta je nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području devet općina, čime će Drava Kom d.o.o. kao pružatelj javne usluge modernizirati uslugu prikupljanja otpada i dugoročno utjecati na povećanje učinkovitosti odvojenog prikupljanja otpada.

Projekt se provodio tijekom 2020. godine, a tijekom 2021. godine održat će se edukativne radionice i prezentacije na području devet općina, na kojima će se stanovništvu prezentirati koristi odvojenog prikupljanja otpada i njegove ponovne uporabe odnosno recikliranja.

Upravo s ciljem daljnjeg unapređenja komunalnih usluga na području Koprivničko-križevačke županije, Razvojna agencija PORA KKŽ sudjelovala je u pripremi dvaju projekata uspostave mobilnih reciklažnih dvorišta. Riječ je o projektima čiji su nositelji Općina Gola i Novo Virje, koje su ujedno i jedni od osnivača prethodno spomenutog poduzeća Drava Kom d.o.o.

Projektima će se nabaviti mobilna reciklažna dvorišta u navedenim općinama te će se na taj način doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Vrijednost projekata je pola milijuna kuna, a projekti su prošli prvu fazu provjere te se u sljedećem periodu očekuje njihovo odobravanje i početak provedbe.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti