Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Proračun za iduću godinu najavljuje nastavak velikih investicija u Općini Molve

Ukupni planirani prihodi i primici proračuna Općine Molve za 2021. iznose 27.365.367 kuna kojeg su većinom glasova donijeli vijećnici

Preporučujemo

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Molve prošli je tjedan donesen proračun za 2021.

– Ukupni planirani prihodi i primici proračuna Općine Molve za 2021. iznose 27.365.367 kuna kojeg su većinom glasova donijeli naši vijećnici. Zadovoljni smo što je proračun podržala i oporba te su usvojeni njihovi amandmani. Proračun je razvojni i socijalni u punom smislu riječi te se razmišlja kako kvalitetno podići standard mještana – istaknuo je općinski načelnik Zdravko Ivančan.

Sljedeće godine je u planu započeti s najznačajnijim projektima koji će biti financirani iz fondova EU.

– Započet će gradnja socijalnog centra – doma za starije i nabava kombi vozila za starije u vrijednosti od 10,2 milijuna kuna u sklopu projekta Punina života gdje smo partneri sa samostanom Blažene Djevice Marije u Molvama i Koprivničko-križevačkom županijom. Za vrijeme provedbe projekta osigurana su sredstva za plaće za zaposlene. Projektom će se omogućiti mještanima treće dobi da borave na zemljištu uz molvarsku crkvu te da koriste razne sadržaje i sudjeluju u različitim aktivnostima, kao što je i vrt koji će moći koristiti za uzgoj cvijeća, povrća i ljekovitog bilja – ističe načelnik.

Osim toga, početkom iduće godine započet će gradnja pastoralnog centra u vrijednosti od 6 milijuna kuna čija će se gradnja financirati općinskim sredstvima i za koje je osigurano po 2 milijuna kuna za svaku godinu projekta kao i iz raznih donacija.

U Općini Molve se želi razviti vjerski turizam i potaknuti poljoprivrednike na prodaju svojih proizvoda kao i iskoristiti mogućnost razvoja ugostiteljstva iznajmljivanjem selskih spavaćih kapaciteta

U proračunu za sljedeću godinu osigurana su sredstva za daljnji razvoj aglomeracije Molve u sklopu čega će se sagraditi novi kolektor za pročistač u Molvama koji je ove godine stavljen u funkciju.

Također, u 2021. sagradit će se kanalizacijska mrežu u poslovnoj zoni Zdelja i Brzdeljeva te napraviti produžetak kanalizacijske mreže i prepumpne stanice u Đurđevačkoj ulici i Marijanskoj– Sigečec. Ovaj će projekt u vrijednosti od 5 milijuna kuna 80% financirati Hrvatske vode.

Nadalje, želi se nastaviti s modernizacijom javne rasvjete u sklopu čega će se sljedeće godine postavljati LED rasvjeta u Gornjoj Šumi u svrhu uštede i zamjene živinih lampi. Taj će projekt vrijedan 100.000 kuna sufinancirati u 80% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izmjena javne rasvjete obavit će se u ulici Medvrti kao i u Marijanskoj ulici za koju je u procesu ishođenje građevinske dozvole.

Također, sljedeće godine želi se urediti i sam centar Molva kao i obnoviti i sagraditi nogostupe u Đurđevačkoj ulici i Ulici braće Novakovića za koje su dobivene građevinske dozvole.

U Gornjoj Šumi obavit će se i energetska obnova društvenog doma u vrijednosti od 2 milijuna kuna za što će se prijaviti projekt početkom 2021., a 85% troškova financirat će se iz EU fondova.

– S obzirom na to da smo imali već pet javnih natječaja za prodaju zgrade u Novom Vinodolskom i nije se pokazao interes za prodaju, želimo potpuno obnoviti upravnu zgradu te njezinu namjenu preoblikovati u starački dom. Projekt će se financirati dugoročnim kreditom koji će se vraćati od prihoda staračkog doma – rekao je načelnik.

U tijeku je ishođenje dokumentacije za rekonstrukciju prometnice uz šumu Molve Grede koju se želi obnoviti uz pomoć EU fondova kojima će se financirati 90% troškova projekta, a sljedeće će se godine rekonstruirati nerazvrstana cesta u Repaš-Jade za koju je također ishođenje dokumentacije u tijeku.

– U 2021. nastavit ćemo s različitim subvencijama iz naših sredstava kojima nastojimo pomoći našim mještanima u ovim kriznim vremenima zbog novonastale situacije s koronavirusom. Pomoć ćemo realizirati kroz sljedeće subvencije: legalizacija objekata i projektne dokumentacije, poticanje razvoja pčelarstva uz sufinanciranje pčelinjih zajednica, kamate na kredite trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima, sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i trihineloza, subvencije obrtnicima za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja, pomoć za najam poslovnog prostora obrtnicima, pomoć poljoprivrednicima za okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, sufinanciranje za asfaltiranje kolnih prilaza, sufinanciranje izrade elaborata za energetsku obnovu kuća i izgradnje fasada, subvencije za rušenje starih, zapuštenih i opasnih objekata na području Molvi, sufinanciranje edukacija i stručnog osposobljavanja za rad na gospodarstvu, sufinanciranje odvoza otpada i drugo – ističe načelnik.

Provodit će se i socijalne subvencije kojima će se roditeljima pomoći za novorođenčad, nabavku radnih bilježnica/udžbenika, prehranu učenicima kao i pomoći učenicima i studentima uz financiranje troškova putovanja i stanovanja učenicima i studentima.

Također, želi se pomoći i mladim generacijama kojima će se i sljedeće godine omogućiti putem Programa za mlade sufinanciranje za rješavanje stambenog pitanja ili pokretanja gospodarske djelatnosti.

– Okrenuli smo se nacionalnim i europskim fondovima te ćemo zajedno sa našim sredstvima usmjeriti razvoj Općine Molve na bolji životni standard imajući na umu sve naše generacije u društvenom i gospodarskom smislu – rekao je načelnik.

Uvedena je kapitalna pomoć Selskom komunalnom društvu Molve kojom se planira krenuti u gradnju mini klaonice za stoku čime bi se riješio velik problem zbrinjavanja viška i manjka stoke te bi se radilo na proizvodnji domaćih kvalitetnih suhomesnatih proizvoda, a koje bi se nastojalo plasirati na tržište putem turističkog sektora.

Ovaj projekt vrijedan 4,2 milijuna kuna sufinancirat će se iz EU fondova u iznosu od 3,5 milijuna kuna, a ostale troškove pokrit će Općina Molve.

– Moram se zahvaliti svim vijećnicima, zaposlenicima i ostalim suradnicima Općine Molve na podršci i zajedničkom radu kako bi uspjeli realizirati sve zacrtane ciljeve u narednom razdoblju – zaključio je načelnik Ivančan.

- Advertisement -

Najnovije objave