Četvrtak, 7. srpnja 2022.

Sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije za asfaltiranje nerazvrstane ceste Plavšinac-Delovi

Na raspisani natječaj pristiglo je pet valjanih ponuda u rasponu cijena od 35.800 kuna do 75.000 kuna

Preporučujemo

Općina Novigrad Podravski je 17. studenoga javno raspisala jednostavnu nabavu za izradu projektne dokumentacije za modernizaciju nerazvrstane ceste Plavšinac–Delovi.

Na raspisani natječaj pristiglo je pet valjanih ponuda u rasponu cijena od 35.800 kuna do 75.000 kuna.

Odabrana je najpovoljnija (najjeftinija) ponuda ponuditelja PRO-SIGNAL Glina u ukupnom iznosu 35.800 kuna te je sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije.

Ugovoreni rok za izradu navedene dokumentacije iznosi 120 dana od dana potpisa ugovora, a u taj rok se ne računa rok za izdavanje suglasnosti i uvjeta javnopravnih tijela na projektnu dokumentaciju te rok za izdavanje građevinske dozvole kao ni rješavanje imovinsko pravnih odnosa od strane naručitelja, stoji na službenim stranicama Općine Novigrad podravski.

- Advertisement -

Najnovije objave