Petak, 12. travnja 2024.

akcijski plan protiv debljine

Izrađen akcijski plan protiv debljine, bolesti koja prijeti trećini građana Hrvatske

Ambulante za poremećaje prehrane, uključivanje kineziologa u nastavu, prehrambene smjernice od vrtića do radnoga mjesta, zdrava prehrana i tjelesna aktivnost dio su mjera u...

Najnovije objave