Srijeda, 22. ožujka 2023.

biološki otpad

Đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči: Izgradit ćemo kompostanu za svoje potrebe i bit ćemo mali zeleni europski grad

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca vijećnici su donijeli odluku o pravu građenja u korist trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac. Uvodno obrazloženje dao je...

Najnovije objave