Petak, 7. listopada 2022.

davor matačić

Učenici Glazbene škole Varaždin borave u Den Haagu

Za umjetničku školu kao što je varaždinska Glazbena škola, suradnja na individualnoj razini pretpostavlja kontakte između rezidentnih nastavnika i njihovih kolega s različitih obrazovnih...

Najnovije objave