Četvrtak, 30. ožujka 2023.

e-bike turizam

Grad Đurđevac želi postati nadaleko poznata e-bike turistička destinacija

Cikloturizam je popularna turistička i rekreativna aktivnost u svijetu, ali i u Hrvatskoj je prepoznat kao jedan od proizvoda s najvećom perspektivom razvoja. E-bike...

Najnovije objave