Srijeda, 5. listopada 2022.

gkp komunalc

Kompostiranje kao metoda zaštite okoliša

Građani kojima Komunalac odvozi otpad, uz predaju na kućnom pragu, svoj biorazgradivi otpad mogu predati u Kompostani Herešin, i to u količinama većim od...

Najnovije objave