Petak, 30. rujna 2022.

gnijezdo s golubovima

Uredili stablo na sajmištu, ali i sačuvali gnijezdo s mladim ptićima divljeg goluba

Zbog opasnosti od loma i pada grana sa stabla kestena u drvoredu na sajmištu uz Ulicu braće Radić, radnici Komunalca u utorak su orezivali...

Najnovije objave