Nedjelja, 24. rujna 2023.

gradsko komunalno poduzeće

Ispunite anketu o zadovoljstvu uslugama koprivničkog Komunalca

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji...

Najnovije objave