Ponedjeljak, 27. lipnja 2022.

gradsko komunalno poduzeće

Ispunite anketu o zadovoljstvu uslugama koprivničkog Komunalca

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji...

Najnovije objave