Petak, 2. prosinca 2022.

grafički dizajn

Osmislite grafički dizajn edukativno-promotivnog letka Antikorupcijskog povjerenstva

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije raspisalo je Natječaj za izradu kreativnog rješenja i grafičkog dizajna edukativno-promotivnog letka Povjerenstva. Glavni cilj Natječaja je osmišljavanje kreativnog rješenja i grafičkog...

Najnovije objave