Utorak, 16. srpnja 2024.

kit

VIDEO Čovječe, koja ljepota! Ribari kraj Šolte snimili kita

Vidi ga! Evo ga ravno od nas. Evo, ide ispod nas. Genijalno! Ajde još jednom izađi, da se us***mo. Evo ga tu, vidi se...

Najnovije objave