Utorak, 4. listopada 2022.

marina njerš

Djeca u Peterancu učila o tradicijskim igrama i igračkama

Tradicijska kultura i ljubav prema kulturnoj baštini kraja u kojem živimo uči se od malih nogu. KUD “Fran Galović” Peteranec ulaže mnogo truda u...

Najnovije objave