Srijeda, 21. veljače 2024.

međunarodna terenska vježba

Interventni tim Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije dobio novi šator

Na međunarodnoj terenskoj vježbi timova za odgovor na krizne situacije, održanoj na jezeru Šoderica u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa uz podršku mreže Susjedi pomažu...

Na Šoderici održana Međunarodna terenska vježba timova za odgovor na krizne situacije

Na jezeru Šoderica održana je Međunarodna terenska vježba timova za odgovor na krizne situacije koju je organizirao Hrvatski Crveni križ uz podršku mreže Susjedi...

Najnovije objave