Petak, 24. ožujka 2023.

nova akademska godina

Na fakultetima gotovo 11 tisuća nepopunjenih mjesta nakon oba upisna roka

Nakon provedena oba upisna roka, na studijskim je programima visokih učilišta u ovoj akademskoj godini nepopunjeno ostalo 10.792 upisnih mjesta na preddiplomskim i integriranim...

Općina Drnje raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita

Općinsko vijeće Općine Drnje raspisalo je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. Učenički i studentski krediti odobravaju se redovnim učenicima...

Đurđevac raspisao natječaj za dodjelu studentskih kredita

Đurđevac je raspisao natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2020./2021. Godišnje se odobrava 20 studentskih kredita i to pet studentskih kredita za studente...

Općina Novigrad Podravski objavila javni poziv za dodjelu studentskog kredita

Općinski načelnik Općine Novigrad Podravski objavio je javni poziv za dodjelu studentskog kredita za obrazovanje redovnim studentima visokih učilišta i fakulteta u Hrvatskoj s...

Općina Drnje raspisala natječaj za dodjelu stipendije

Na temelju članka 30. Statuta Općine Drnje Općinsko vijeće raspisalo je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. Učenički i studentski...

Općina Gola raspisala natječaj za dodjelu stipendije

Na temelju članka 46. Statuta Općine Gola i odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Gola na novu...

Općina Koprivnički Bregi raspisala natječaj za dodjelu stipendije

Na temelju članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi raspisan je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja općine Koprivnički Bregi u akademskoj godini...

Grad Koprivnica raspisao natječaj za dodjelu stipendije

U ponedjeljak, 25. rujna Grad Koprivnica raspisao je javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s koprivničkog područja u akademskoj godini 2020./2021. Stipendije su namijenjene za...

Općina Koprivnički Ivanec raspisala natječaj za dodjelu studentskih kredita

Na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o kreditiranju redovnih studenata s područja općine Koprivnički Ivanec općinski načelnik, 16. rujna raspisao je natječaj za...

Najnovije objave