Ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

paula kuharić

Najava projekta ‘Izazovi djetinjstva’ u Koprivnici – radionice za podršku mentalnom zdravlju djeci od 9 do 13 godina

Mentalno zdravlje važna je sastavnica ukupnog zdravlja, a samim time i preduvjet kvalitetnog života. U Hrvatskoj je, prema dostupnim podacima, učestalost mentalnih poremećaja u...

Paula Kuharić: ‘Velika je potreba za vrtićem u Starigradu, a interes je i dalje velik’

Psihologinja Paula Kuharić, stručna suradnica novoizgrađenog dječjeg vrtića Jabučica, istaknula je kako postoji velik interes roditelja za upis djece u vrtić u Starigradu čiji...

Najnovije objave