Utorak, 4. listopada 2022.

primopredaja

Komunalac proslavio 63. rođendan uz dva nova vozila

Komunalac Koprivnica na dan kada obilježava 63. Dan Komunalca predstavio je javnosti dva nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada koji su u Koprivnicu...

Najnovije objave