Utorak, 4. listopada 2022.

programi i projekti iz područja kulture

Županija za sufinanciranje programa i projekata ustanova i udruga iz područja kulture za 2022. godinu osigurala milijun i 150 tisuća kuna

Koprivničko-križevačka županija objavila je Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2022. godinu i Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih...

Najnovije objave