Petak, 1. prosinca 2023.

reciklabilni otpad

U Rasinju stiglo 810 žutih kanti za prikupljanje plastike

Suradnjom Općine Rasinja i Fonda za zaštitu okoliša putem pristupnog kohezijskog fonda izvršena je nabava dodatnih kanti za sakupljanje reciklabilnog otpada – plastičnog otpada. U...

Koprivnički Komunalac i Općina Legrad sklopili ugovor o upravljanju legradskim Reciklažnim dvorištem

U ponedjeljak, 3. svibnja, na Reciklažnom dvorištu Legrad potpisan je ugovor o povjeravanju na upravljanje tog objekta koprivničkom Komunalcu. Ugovor su potpisali načelnik Općine Legrad...

Najnovije objave