Srijeda, 29. studenoga 2023.

rekordan broj djece

Rekordan broj upisane djece u vrtić Pčelica u Molvama

Od samog osnutka Općine Molve, ove je godine mali naraštaj dosegao najveći broj ikad i u dječji vrtić Pčelica upisano je čak 83 djece. "Pronatalitetna...

Najnovije objave