Utorak, 9. kolovoza 2022.

rodna kuća ivana sabolića

Općina Peteranec kreće s velikim projektom obnove rodne kuće poznatog kipara Ivana Sabolića

Nakon pučke škole u rodnom selu, u Peterancu, Ivan Sabolić od 1932. godine polazio je Gimnaziju u Koprivnici i od 1938. godine Obrtnu školu...

Najnovije objave