Ponedjeljak, 17. lipnja 2024.

spor oko granice

Potpisan sporazum o granici između Općine Legrad i Općine Drnje

Nakon više od 20 godina spora, načelnici Ivan Sabolić i Petar Dombaj potpisali su sporazum o utvrđivanju granice između Općine Legrad i Općine Drnje. U...

Najnovije objave