Nedjelja, 24. rujna 2023.

sufinanciranje obrazovnih materijala

Obavijest o (su)financiranju radnih bilježnica na području Općine Drnje

Općinsko vijeće Općine Drnje na 41. sjednici održanoj 19. kolovoza donijelo je odluku o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih...

Najnovije objave