Nedjelja, 3. prosinca 2023.

vretenca

Detaljna istraživanja kukaca uz Dravu u Varaždinskoj županiji otkrila nove vrste vretenaca i kornjaša

U šumama uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji živi 100 vrsta kukaca iz skupine saproksilnih kornjaša, među kojima su najvažniji, a i najpoznatiji jelenak...

Najnovije objave