Ponedjeljak, 27. svibnja 2024.

zakup zemljišta

Općina Kalinovac u četvrtak javno otvara ponude pristigle na dva njihova završena javna natječaja

Iz Općine Kalinovac stigle su dvije važne obavijesti. Naime, javno otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kalinovac...

Najnovije objave