Utorak, 28. studenoga 2023.

zamjena kuna u eure

U bankama zamjena kuna u eure bez naknade i bez ograničenja količine

Poslovne banke pri zamjeni kunske gotovine u eursku gotovinu ne naplaćuju naknadu ako se mijenja više od 100 novčanica i 100 kovanica kune u...

Najnovije objave