Petak, 12. kolovoza 2022.

U održavanje i modernizaciju cesta u Koprivničko-križevačkoj županiji ulaže se više od 13,3 milijuna kuna

Županijske i lokalne ceste čine čak 68 posto svih javnih cesta u Hrvatskoj što ih čini ključnim dijelom prometne infrastrukture

Preporučujemo

Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Županijom i jedinicama lokalne samouprave kontinuirano uspješno surađuje u području cestovne infrastrukture kroz projekte obnove i modernizacije prometnica kako bi se poboljšala kvaliteta života stanovnika te podigla razina sigurnosti prometovanja.

Sukladno planu radova pojačanog održavanja i modernizacije cesta ŽUC KKŽ za investicijsko održavanje u ovoj godini osigurao tri milijuna kuna, a za pojačano tekuće održavanje 10,3 milijuna kuna, odnosno ukupno će se u obnovu i modernizaciju prometnica uložiti preko 13,3 milijuna kuna.

Potrebno je istaknuti kako su do sada završeni radovi na četiri lokacije od 20 planiranih i to na području općine Gola na dionici (D41) – Repaš (D210), zatim na dionici Veliki Otok (DC 20) – Kutnjak – Kuzminec – Rasinja – Veliki Poganac, u općini Koprivnički Ivanec na dionici Botinovec – A. G. Grada Koprivnice te na potezu Molve Grede (Ž2184) – Novo Virje – Batinske – Kloštar Podravski.

Preostaju radovi na 14 lokacija diljem županije koji će prema najavi izvoditelja početi polovicom kolovoza.

Također, o stanju cesta te projektima obnove i modernizacije bilo je riječi i na posljednjoj sjednici Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije početkom lipnja na kojoj je između ostalog naglašena potreba doznačivanja veće financijske pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kroz ujednačavanja između ŽUC-eva u državi, kako bi se mogla zadržati kvaliteta prometnica kojim upravlja ŽUC KKŽ.

Županijske i lokalne ceste čine čak 68 posto svih javnih cesta u Hrvatskoj što ih čini ključnim dijelom prometne infrastrukture, a istovremeno sredstva koja su na raspolaganju za te prometnice dostatna su za postizanje tek dijela željenog standarda redovnog održavanja, stoji na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

- Advertisement -

Najnovije objave