Utorak, 24. svibnja 2022.

U srijedu počinju radovi na spojnoj cesti prema koprivničkom Kampusu

Izgradnjom predmetnog spoja napravit će se poveznica između postojeće prometnice u kompleksu Kampusa i izgrađenog kružnog toka prometa na Peteranskoj cesti

Preporučujemo

U srijedu, 3. lipnja, s provođenjem pripremnih radova za gradnju, započeti će radovi na izgradnji spoja postojeće prometnice u kompleksu Kampusa i Peteranske ceste u Koprivnici.

Investitor predmetnih radova je Koprivnica, a troškovi iznose 595.000 kuna s PDV-om u što su uračunati troškovi izgradnje, stručnog nadzora građenja, elektro stručnog nadzora kao i troškovi koordinatora zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova.

Izgradnjom predmetnog spoja napravit će se poveznica između postojeće prometnice u kompleksu Kampusa (prometnica koja vodi prema građevini Inkubatora kreativnih industrija) i izgrađenog kružnog toka prometa na Peteranskoj cesti.

– Na ovaj način će se urediti, do sada, neasfaltirani dio, a s kojim će se kompleks Kampusa povezati s mrežom državnih, odnosno gradskih prometnica. Radovi podrazumijevaju izgradnju prometnice, staze i javne rasvjete u dužini od 70-ak metara te izgradnju kabelske kanalizacije do kraja postojeće prometnice u kompleksu Kampusa – stoji na internet stranicama Grada Koprivnice.

Izvođač radova na izgradnji je KOMING Koprivnica, a predviđeno vrijeme trajanja radova je 100 radnih dana, što je ovisno o vremenskim uvjetima.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa. Ne očekuje se ometanje odvijanja prometa na državnoj cesti, odnosno Peteranskoj cesti, s obzirom na to da se radovi izvode na području kompleksa Kampusa.

Korisnicima objekta unutar kompleksa Kampusa koji nemaju potrebu dolaska vozilom do samih objekta preporučuje se za parkiranje vozila koristiti okolne obližnje javne parkirališne površine bez naplate izvan kompleksa Kampusa, dok će za dostavu i hitne službe biti moguće koristiti obilazne pravce do objekata.

- Advertisement -

Najnovije objave