Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Uskoro kreće izgradnja kompostane u Đurđevcu, gradonačelnik Janči: postat ćemo mali zeleni europski grad

Projekt je prošao sve kontrole, dobivena je odluka o odobrenju i sufinanciranju projekta te se čeka potpis ugovora

Preporučujemo

Grad Đurđevac i đurđevačke Komunalne usluge nakon projekta izgradnje i opremanja sortirnice, nabave komunalnih vozila, kanti i spremnika zajedno su prijavili projekt kompostane.

Projekt je prošao sve kontrole, dobivena je odluka o odobrenju i sufinanciranju projekta te se čeka potpis ugovora.

Projektom će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenju odvojeno prikupljenog biootpada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose oko 3,4 milijuna kuna.

Tijekom 36 mjeseci provest će se sljedeće aktivnosti: nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja kompostane, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti.

Izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada na odlagalištu otpada što će direktno pridonijeti povećanju stope recikliranja.

Postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski.

– Računamo da će nam dvije godina biti dovoljno za  izgradnju kompostane koja je predviđena s kapacitetom od 4000 tona godišnje. To je količina biološkog materijala koji se nalazi u miješanom komunalnom otpadu građana i koja se s površinama nalazi na đurđevačkom području. Dakle biološki otpad može biti samo s područja Đurđevca –  rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

– Kako znamo gospodarenje otpadom predstavlja problem većini gradova i općina koji samo gomilaju otpad, a mi u Đurđevcu na tom pitanju radimo godinama, sustavno i planski te nemamo problema s otpadom. Na našem odlagalištu otpada ima još dovoljno mjesta za odlaganje otpada. Planiramo na adekvatan način zbrinjavati biološki otpad. Predviđeno je da se samo s đurđevačkog područja zbrinjava biološki otpad i postrojenje zaokružuje priču odlagališta, reciklažnog dvorišta i prijavljenog projekta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavke komunalnih vozila te projekta sortirnice. S realizacijom ovih projekata imat ćemo zaokruženu i samodostatnu priču za Đurđevac i napravit ćemo veliki iskorak u gospodarenju otpadom. Bit ćemo mali zeleni europski grad – istaknuo je gradonačelnik.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

- Advertisement -

Najnovije objave