Subota, 8. svibnja 2021.

Započela izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Radnička i dijelu Goričke ulice u Koprivnici

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je koprivnički Koming kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je milijun kuna

Preporučujemo

Sredinom siječnja započeli su radovi na izgradnji sustava vodovodne i kanalizacijske mreže zajedno s priključcima u poduzetničkoj zoni Radnička i dijelu Ulice Gorička u Koprivnici, a očekivani rok završetka radova je ožujak ove godine.

Planiranom investicijom nastavlja se ulaganje u opremanje poduzetničkih zona potrebnom infrastrukturom na području Koprivnice. Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže izvodit će se u sklopu planirane izgradnje prometnice unutar poduzetničko-obrtničke zone Radnička, investicije koju provodi Grad Koprivnica.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja tri trase sustava javne odvodnje, profila DN 300, 400 i 800 ukupne duljine 320 metara u Radničkoj zoni i profila DN 300 dužine 200 metara u Goričkoj ulici.

Glavnim projektom predviđena je i izgradnja tri trase sustava javne vodoopskrbe, profila PEHD 160, ukupne dužine 210 metara u zelenom koridoru buduće prometnice i profila PEHD 110 i dužine 205 metara u produžetka Goričke ulice.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je koprivnički Koming kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 998.610,57 bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će koprivnički Komunalac.

Najnovije objave