Petak, 24. ožujka 2023.

Želite postati policajac/policajka? Evo prilike…

Polaznici/polaznice će se nakon završenog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe

Preporučujemo

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 480 polaznika/polaznica u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023.

Program će započeti sukladno epidemiološkoj situaciji u to vrijeme, najranije 19. rujna, a polaznici/polaznice će se nakon završenog programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imati završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju
 • nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022.
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
 • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe
 • nisu članovi političke stranke

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova ili u policijskim postajama
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole
 • preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili
 • presliku svjedodžbe o završnom radu
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti)

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom ‘za natječaj’

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je do 15. kolovoza 2022, a više informacija možete pročitati OVDJE.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti