Srijeda, 7. prosinca 2022.

Država je zakazala, ali varaždinska Čistoća nastavlja sa skupljanjem elektroničkog otpada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja još nije raspisalo Javni poziv za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme

Preporučujemo

Varaždinsko komunalno poduzeće Čistoća nastavit će sakupljati elektronički otpad na svom reciklažom dvorištu.

Iza te, naoko jednostavne priče o sakupljanju starih televizora, kompjutera, glačala, usisavača, štednjaka i ostalih kućanskih aparata stoji komplicirana procedura koju je varaždinska Čistoća riješila u interesu građana.

– Odgovornim ponašanjem varaždinska Čistoća omogućit će građanima da i dalje bez zastoja koriste uslugu iako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja još nije raspisalo Javni poziv za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme – rekao je Zoran Svetec, direktor Čistoće.

Sada sakupljači EE otpada, ne svojom krivnjom, ne mogu ispuniti obvezu predaje sakupljenog EE otpada obrađivačima, a što je preduvjet za naplatu naknade za sakupljanje EE otpada od Fonda.

– Zbog takvog razvoja situacije, a u očekivanju što žurnijeg raspisivanja Javnog poziva za poslove obrade EE otpada, varaždinska Čistoća pripremila je privremeno rješenje kako građani ne bi bili uskraćeni za tu vrstu usluge – objasnio je Svetec.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti