Ponedjeljak, 11. prosinca 2023.

čistoća varaždin

Država je zakazala, ali varaždinska Čistoća nastavlja sa skupljanjem elektroničkog otpada

Varaždinsko komunalno poduzeće Čistoća nastavit će sakupljati elektronički otpad na svom reciklažom dvorištu. Iza te, naoko jednostavne priče o sakupljanju starih televizora, kompjutera, glačala, usisavača,...

Varaždinska Čistoća u velikim dugovima, na proljeće veća cijena odvoza otpada

Kakvo je stanje zatekla nova uprava u varaždinskom komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o. i kakve su perspektive poslovanja, govorilo se na današnjoj tematskoj konferenciji za...

Najnovije objave