Četvrtak, 28. rujna 2023.

Đurđevac prijavio projekt nabave komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Odvojeni otpad skuplja se pretežito zastarjelim vozilima za čije je daljnje korištenje potrebna značajna dodatna ulaganja u redovno održavanje

- Advertisement -

Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom u četvrtak su među prvima prijavile projekt nabave komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na raspisani javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je prijavljen u prvim sekundama otvorenog natječaja te je zaprimljen pod rednim brojem 6, a njime se planiraju nabaviti dva nova specijalizirana vozila s pripadajućom nadogradnjom, namijenjena za prikupljanje i prijevoz odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na području grada Đurđevca.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju letaka i brošura.

- Advertisement -

Trenutno je situacija takva da se odvojeni otpad skuplja pretežito zastarjelim vozilima za čije je daljnje korištenje potrebna značajna dodatna ulaganja u redovno održavanje. Stoga je cilj kroz projekt nabaviti dva nova, energetski učinkovita vozila, koja će odjednom moći sakupljati dvije vrste odvojeno prikupljenog otpada čime bi se omogućio ekonomski i ekološki prihvatljivije prikupljanje otpada.

-Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje dvije godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u ovoj godini očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije puni jer stiže manje količina komunalnog otpada. S obzirom na očekivano značajno povećanje odvojeno prikupljenog otpada, pokazalo se potrebnim nabaviti dodatna vozila koja će taj otpad prikupljati. Kod nas sve veći broj građana prijavljuje svoje prebivalište u vinogradima gdje postojeća vozila za odvoz ne mogu pristupiti, a nova vozila će lakše doći do njih te im tako osigurati kvalitetniju uslugu- naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu. Sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira u našem reciklažnom dvorištu.

-Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom. Izrađeni su i projekti kompostane te sortirnice koje planiramo prijaviti na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost -rekao je gradonačelnik.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti