Srijeda, 1. prosinca 2021.

Đurđevačke komunalne tvrtke 2020. završile u plusu

Pozitivnim poslovanjem i stabilnošću komunalnih tvrtki ostvaren je preduvjet novog investicijskog ciklusa na obnovi i izgradnji nove komunalne infrastrukture u Đurđevcu i prigradskim naseljima, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči

Preporučujemo

Na 5. sjednici đurđevačkog Gradskog vijeća Grada od strane gradskih vijećnika prihvaćena su izvješća o poslovanju gradskih komunalnih tvrtki za 2020., koja su poslovnu godinu završila s ostvarenom dobiti.

Komunalije su u protekloj godini ostvarile prihod od 17,5 milijuna kuna dok su im rashodi iznosili oko 16 milijuna kuna te su time ostvarile dobit od 1,5 milijuna kuna.

Dio ostvarenih prihoda ova gradska ustanova bilježi provedbom projekta Aglomeracije, odnosno kroz plaće internog vođenja projekta, od najma poslovnih prostora te prodaje vode korisnicima u stambenim i poslovnim prostorima.

Ni protekle godine Komunalije nisu stale na projektima te paralelno provode i rade na čak 12 projekta. Nastavljeno je s ulaganjem u vodnokomunalnu infrastrukturu na području aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, čija ukupna vrijednost iznosi 282 milijuna kuna, što je ujedno jedan od najvećih projekata.

Izrađena je i projektna dokumentacija te dobivena građevinska dozvola za izgradnju sustava odvodnje i pročišćivanja u prigradskim naseljima Sirova i Suha Katalena, Mičetinac i Sveta Ana.

Prema završnom izvještaju i Komunalije plin su proteklu poslovnu godinu završile s ostvarenom dobiti od 1,5 milijuna kuna, odnosno ostvarenim prihodom od 15,5 milijuna kuna te rashodom od 14 milijuna kuna.

U protekloj godini radilo se na rekonstrukciji plinske mreže i postavljanju PEHD cijevi radi postizanja veće efikasnosti. Paralelno s time projektirali su se novi dijelovi plinske mreže po prigradskim naseljima, a radovi su krenuli ove godine od prigradskog naselja Suha Katalena.

Gradska tvrtka Komunalne usluge 2020. također je završila pozitivno, odnosno ostvarila ukupni prihod od 12,4 milijuna kuna, rashod od 11,7 milijuna kuna što govori da je godinu završila s ostvarenim dobitkom od 700.000 kuna.

Intenzivno se radilo na pripremi i prijavi projekata koji se provode u 2021., a odnose se na gospodarenje otpadom, odnosno izgradnju objekata kompostane i sortirnice te nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i vozila za prikupljanje odvojenog otpada.

“Pozitivnim poslovanjem i stabilnošću komunalnih tvrtki ostvaren je preduvjet novog investicijskog ciklusa na obnovi i izgradnji nove komunalne infrastrukture u Đurđevcu i prigradskim naseljima”, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Najnovije objave